Rossirata käyttöön

Kauniillakankaalla rossirata avataan käyttöön lauantaina 25.4.. Torstaina ajettu testiajot ja muutama märkä kohta on vielä, mutta muuten hyvässä kunnossa. Ratamaksut kuntoon kerhon tilille ja kirjaukset vihkoon. Tilinro. FI22 5026 0850 1120 86

Käytetään varikkona nyt korona-aikana speedway-radan parkkipaikkaa, jossa riittää tilaa isommallekin porukalle. Muutenkin sitten ehdottomasti noudatettava valtion asettamia suosituksia yleisestä kanssakäymisestä varikolla.

Tervetuloa,

-HjMK Mx

SML:n tiedote uusista valtioneuvoston rajoitusten voimassaoloajoista, sekä omaehtoisesta harjoittelusta

Suomen Moottoriliitto ry

SML


Valtioneuvosto on jatkanut koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten voimassaoloa

Valtioneuvosto on tiedottanut pidennetyistä voimassaoloajoista koskien koronavirusepidemian leviämiseksi asetettuja rajoituksia. Kokoontumisten rajoittamiseen liittyvää voimassaoloaikaa on jatkettu 13.5.2020 asti. Kaikki yli 10 hengen kokoontumiset on edelleen kielletty. Myös liikkuminen Uudenmaan ja muun Suomen välillä on rajoitettu uusien määräysten mukaan 19.4.2020 asti.

Ravintolat on määrätty suljettavaksi 4.4.2020 alkaen ja rajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti.

Harjoittelu ja harjoittelupaikat

SML haluaa muistuttaa kaikkia harrastajia ja harjoittelualueiden ylläpitäjiä voimassa olevista määräyksistä sekä SML:n julkaisemasta ohjeistuksesta harjoitteluun liittyen. Omaehtoinen ulkona harjoitteleminen on edelleen sallittua, mutta on ensisijaisen tärkeää, että kaikki, niin harrastajat kuin harjoittelualueiden ylläpitäjät, huomioivat viranomaisten antamat määräykset ja noudattavat niitä kaikessa toiminnassaan epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisätietoja SML:n ohjeesta ja viranomaisten määräyksistä löytyy verkkosivuilta osoitteesta

https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-n-ohjeita-omaehtoiseen-harjoitteluun-moottoriradoilla-ja-harjoittelualueilla/

 

Suomen Moottoriliitto ry.

SML:n ohjeita omaehtoiseen harjoitteluun moottoriradoilla ja harjoittelualueilla

SML:n ohjeita omaehtoiseen harjoitteluun moottoriradoilla ja harjoittelualueilla

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista aikaa koko Suomessa. Kaiken huolen keskellä on tärkeää, että meillä on edelleen mahdollisuus löytää arkeemme iloa rakastamamme moottoriurheilun parissa. On vain löydettävä ne toimintamallit, joiden myötä voimme edelleen nauttia moottoriurheilutoiminnasta ja samalla kunnioittaa annettuja määräyksiä. Huolelliset toimenpiteet ovat tärkeitä läheistemme ja kanssaihmistemme terveyden varmistamiseksi.

Kerhotoiminta ja ajamisen tuoma hyvä olo sekä mahdollisuus irtautua hetkellisesti arjen rutiineista, on nyt koronaepidemian keskellä entistäkin tärkeämpää. Epidemia ja valmiusajan tuomat vaikeudet poistuvat kevään edetessä kohti kesää ja SML:n lajiryhmät ovat jo aloittaneet kesän kilpailukalenterien valmistelut ajalle, jolloin rajoitukset vihdoin puretaan. Kesän kilpailukausi 2020 on se, mitä me kaikki odotamme!

Tämän ohjeen myötä SML pyrkii antamaan ohjeistusta radalla tapahtuvan oma-aloitteisen harjoittelun mahdollistamiseksi vallitsevat määräykset ja tartuntariskit huomioiden. Radat voivat siis toistaiseksi olla auki, mutta tapahtumia ja kokoontumisia ei saa järjestää. Omaehtoinen ja vastuuntuntoinen harjoittelu on avainsana.

Koronaepidemiaan tulee suhtautua vakavasti ja määräykset on huomioitava niiden vaatimalla vakavuudella. SML:n tulee toiminnassaan kuitenkin myös pyrkiä edistämään lajiemme harrastamista ja sitä tällä ohjeella tavoitellaan.

Olympiakomitea ja urheiluyhteisö ovat linjanneet, että ulkona tapahtuva omaehtoinen harjoittelu on toistaiseksi edelleen sallittua ja suotavaa ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia on kuitenkin noudatettava tarkasti. Radoilla voi toistaiseksi harjoitella omaehtoisesti ja ratojen ylläpitäjien on huomioitava vallitseva tilanne, annetut määräykset ja kiellot. Rata-aluetta käyttäviä harjoittelijoita on myös tiedotettava poikkeustilanteen olosuhteista ja määräyksistä.

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi elleivät viranomaiset muuta ilmoita ja niitä päivitetään SML:n verkkosivuille sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.

SML:n julkaisemat ohjeet löytyvät SML:n verkkosivuilta oheisesta linkistä.

https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/sml-n-ohjeita-omaehtoiseen-harjoitteluun-moottoriradoilla-ja-harjoittelualueilla/

Terveyttä ja kesäkauden odotusta kaikille!

Tapio Nevala Puheenjohtaja
Ville Salonen VT toimitusjohtaja
Suomen Moottoriliitto ry

Jäsenmaksut

Vuosikokous on päättänyt seuraavista jäsenmaksuista. Jaostojen alasivuilla on lisätietoa.

Yleinen / perhejäsenmaksu 20 € Y

Moottorikelkkailu 40 € sisältää ratamaksun MK

Motocross 40 € sisältää ratamaksun MC

Huomio! Kirjoita viestikentään Jäsenmaksu 2020, jaoston tunnus (Y, MK tai MC) perheenjäsenten nimet ja osoitteesi, tai mahdollinen sähköpostiosoite.

Maksu tilille Haapajärven Moottorikerho FI22 5026 0850 1120 86

Motti palvelu on tarkoitettu rekisteröityneille Suomen Moottoriliitto ry:n alaisten kerhojen jäsenille.

Reskiteröityminen edellyttää kuulumista johonkin kerhoon. Lisäksi sinulla pitää olla jäsentiedoissa sähköpostiosoite käyttäjätunnusta varten. Mikäli rekisteröityminen ei onnistu, pyydämme olemaan yhteydessä kerhosi jäsensihteeriin Ilkka Savusaloon. Rekisteriseloste